Contacten met ouders en begeleiders

OKAN Sint-Michiel wil een open school zijn, waar de ouders en begeleiders van de OKAN-leerlingen ook terecht kunnen met hun vragen over het leertraject van hun kind. Een goede communicatie is hierbij belangrijk.

De schoolagenda is een belangrijk communicatiemiddel tussen school en ouders/begeleiders: regelmatig schrijven de leerkrachten hierin feedback over de leerling. Daarnaast zijn de rapporten een bron van informatie over de leervorderingen van de OKAN-leerling.

Er worden geregeld oudercontacten georganiseerd. We voorzien een informatievergadering waarop de OKAN-werking met ondersteuning van tolken aan alle ouders en begeleiders wordt uitgelegd. Er volgt ook een informatievergadering waar de structuur van het onderwijs wordt toegelicht door de CLB-medewerker.

Daarnaast zijn er individuele oudercontacten met de coƶrdinatoren en de klassenleraar. De ouders/begeleiders krijgen hiervoor een vertaalde uitnodiging. In de mate van het mogelijke worden ook tolken aangevraagd om bij het gesprek aanwezig te zijn. Indien gewenst kan ook een huisbezoek gepland worden.