Coördinatie in het onhaaljaar

De coördinator onthaal & communicatie is het eerste aanspreekpunt voor ouders en externen. De coördinator is verantwoordelijk voor de intakegesprekken en de inschrijvingen, houdt het administratief en pedagogisch leerlingendossier bij en communiceert met directie, CLB en andere betrokken instanties. De coördinator is ook nauw betrokken bij de trajectbegeleiding van de leerlingen.

De coördinator taalwerking is verantwoordelijk voor het inhoudelijk en didactisch ondersteunen van het taalaanbod Nederlands en de brede taalwerking in de lescontext.

De klassenleraar volgt zijn klasgroep van nabij, behartigt de leervorderingen en het welbevinden van zijn leerlingen. Hij/zij communiceert hierover intensief met de andere leerkrachten, de coördinatie en de ouders. Hij/zij zorgt ervoor dat de relevante informatie via de schoolagenda bij de ouders of begeleiders terechtkomt. De klassenleraar volgt zowel de praktische organisatie als het inhoudelijke verhaal van de klasgroep op en is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen.

Na het onthaaljaar

De vervolgcoach ondersteunt het OKAN-team bij het uittekenen van het individueel traject van de leerlingen. Hij zorgt voor de voorbereiding van de snuffelstage, is ook aanwezig tijdens het inschrijfmoment in de vervolgschool en zorgt voor een vlotte overdracht van alle relevante informatie.

Hij/zij volgt tijdens het vervolgtraject zijn ex-OKAN-leerlingen op en is aanwezig op de toelatingsklassenraad en op andere klassenraden in de vervolgschool. De vervolgcoach geeft aan de leerkrachten tips om gewezen anderstalige nieuwkomers tijdens de lessen zo goed mogelijk te ondersteunen.